Zapoznanie z estetyką i filozofią ogrodów japońskich, ich elementami charakterystycznymi i sposobem tworzenia

8 sierpnia, 2023

Estetyka ogrodów japońskich jest głęboko zakorzeniona w japońskiej kulturze i filozofii. Te ogrody są uważane za mikrokosmosy natury, w których ludzie mogą odnaleźć spokój, harmonię i kontemplację. Tworzenie ogrodów japońskich opiera się na kilku kluczowych elementach i zasadach, które współgrają ze sprecyzowanymi filozofiami, takimi jak zen, taoizm i shintoizm. Oto niektóre z nich:

  1. Minimalizm i prostota: Ogrody japońskie kładą nacisk na minimalizm, usuwanie zbędnych ozdób i skupienie na istotnych elementach. Każdy element ma być wyważony i harmonijny.
  2. Naturalność i asymetria: Ogrody japońskie starają się oddać naturalność i przypadkowość natury. Elementy są ułożone asymetrycznie, aby uniknąć wrażenia sztuczności.
  3. Kamienie i piasek: Kamienie są kluczowym elementem ogrodów japońskich. Mogą one symbolizować góry, wyspy, czy zwierciadlane odbicie wody. Piasek jest używany do tworzenia abstrakcyjnych wzorów, często nazywanych „piaskowymi ogrodami”.
  4. Woda: Woda jest istotnym elementem, symbolizującym spokój, ruch i czystość. Często występują w ogrodach stawy, strumienie czy kaskady.
  5. Mostki i ścieżki: Elementy te przewodzą zwiedzających przez ogród i nawiązują do podróży duchowej. Mogą symbolizować przejście z jednego stanu umysłu do drugiego.
  6. Roślinność: Roślinność jest traktowana z umiarem i starannie dobranej. Drzewa, krzewy i rośliny są odpowiednio przycięte i kształtowane, by utrzymać harmonię.
  7. Wymiar czasu: Ogrody japońskie nawiązują do przemijania czasu. Sezonowe zmiany w roślinności i elementach ogrodu symbolizują cykliczny charakter natury i życia.
  8. Kamień węgielny (ishigumi): Jest to symboliczny kamień umieszczany w ogrodzie, który ma działać jako punkt odniesienia i skupienia. Może symbolizować górę lub przeszkodę, którą trzeba pokonać.
  9. Zen i medytacja: Wiele ogrodów japońskich ma związek z praktykami zen, co zachęca do medytacji, spokoju umysłu i głębszego zrozumienia natury.
  10. Sekretność i ukrycie: Niektóre ogrody japońskie są tak zaprojektowane, aby ukrywać swoje piękno i elementy, odsłaniając je stopniowo podczas zwiedzania.

Tworzenie ogrodów japońskich wymaga zrozumienia tych filozofii i umiejętności ich praktycznej implementacji. Ogrody te mają na celu nie tylko estetyczne zadowolenie, ale również duchowe przeżycie i wewnętrzny spokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *